بالاخره من برگشتم

سسسللللللللاااااااااااااااااااااااممممممم.خوبید؟سلامتید؟چه خبر؟چه کار می کنید؟مامان,بابا-فک و فامیل,در و همسایه همه خوبن؟خودتون خوبید؟

باشه باشه,صبر کنید میگم,ای بابا,فقط چند دقیقه دندون رو جیگر بذارید تا بگم چرا یه مدتی نبودم.می دونید چرا؟چون:

"همیشه دور بودن به معنای فراموش کردن نیست,گاهی فرصتی است برای دلتنگ شدن"

/ 0 نظر / 9 بازدید